Menu

Beheer

Het beheer van de stichting is toevertrouwd aan het bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter: W.P. van Eeuwijk
Secretaris: J.A.C.M. Vlaminckx

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

Contactgegevens

Stichting Dwarslaesie Limburg
Huiskensstraat 50
5916 PN VENLO
077-3547693
info@dwarslaesie-limburg.nl
RSIN: 859479201
IBAN: NL 07 RABO 0347 6650 98