Menu

Verslag en verantwoording

De Stichting Dwarslaesie Limburg is op 13 december 2018 opgericht. In het kalenderjaar 2019 is gebruikt om het beleidsplan nader uit te werken en op basis daarvan de benodigde website te ontwikkelen.
Een financieel verslag is nog niet beschikbaar, omdat het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2019.

Het bestuur dankt Systemec te Venlo voor de technische realisatie van de website.