Menu

Ondersteuning

De stichting wenst mensen met een dwarslaesie te ondersteunen met een bijdrage voor:

  • Zorgkosten die niet gedragen worden door de ziektekostenverzekeraars;
  • Ergonomische aanpassingen;
  • Software voor gebruik van computers, tablets en telefoon te optimaliseren.

Tot slot wenst de stichting bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek in de vorm van bestemmingsbudgetten. Deze budgetten dienen door onderzoeksinstellingen op basis van een projectplan te worden ingediend. Het bestuur van de stichting zal op basis van de haar ter beschikking staande middelen haar bijdrage vaststellen. De onderzoeksinstellingen dienen openbaar te rapporteren omtrent de wijze van besteding van de bijdrage en zal de uitkomsten van het onderzoek delen, teneinde de kennisoverdracht verder te vergroten.