Menu

 

Bestedingen

Mensen met een dwarslaesie kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten. De bijdrage moet betrekking hebben op in de toekomst te besteden bedragen. De aanvraag dient gespecificeerd te zijn en waar mogelijk nader gedocumenteerd met offerten. Het bestuur zal uitsluitend uitkeringen doen binnen de hiertoe geldende fiscale regelgeving.
Het bestuur van de stichting zal op basis van de haar ter beschikking staande middelen haar bijdrage vaststellen. De aanvrager zal achteraf de verantwoording insturen.