Menu

Doel van de stichting

De stichting is door de heer W.P. van Eeuwijk opgericht. Sedert twee decennia wordt hij dagelijks geconfronteerd met de praktische problemen, waarmee mensen te maken krijgen die een dwarslaesie hebben. Om de opgedane kennis te delen met anderen is deze stichting in het leven geroepen. Daarnaast heeft de stichting zich ten doel gesteld mensen te ondersteunen. De doelomschrijving is als volgt neergelegd in de statuten:

Het ondersteunen van mensen met een dwarslaesie en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en al hetgeen bevorderlijk is voor verbetering van de leefomgeving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. Daarbij beoogt de stichting het algemeen nut en heeft de stichting geen winstoogmerk.