Menu

Fondsenwerving

De stichting zal middelen verwerven door het werven van donaties. 
De stichting kwalificeert als een “algemeen nut beogende instelling” (ANBI), waardoor giften aan de stichting vrijgesteld zijn van schenkbelasting en aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.